Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Werkgroep Cultuur

 

Met de werkgroep Cultuur willen wij proberen ook een bijdrage te leveren aan de verfraaiing van ons dorp. In de oplegger, het activiteitenplan van  iDOP-Hulsel, wordt dit samengevat als 'het beter leefbaar maken' van ons dorp. Binnen deze doelstelling betekent het , dat we de cultuur- historische waarden meer onder de aandacht willen brengen. Speciale aandachtspunten zijn het kerk- en marktplein en het 'park', de locatie waar in het verleden de kerk heeft gestaan.

 

Ten aanzien van het marktplein:

In zijn totaliteit moet het marktplein vanzelfsprekend de multifunctionele functie hpuden die het plein nu al heeft.

Onze activiteiten richten zich dan ook op twee gedeelten van het plein: nl. het gedeelte dat  grenst aan de kerk en de hoek die grenst aan het terras van 't Drieske.

Wat het laatste betreft: het terras een stukje vergroten en tegelijkertijd verfraaien dmv. blijvend groen. Het geheel moet een vriendelijke uitstraling krijgen, zodat het terras uitnodigender wordt voor passanten in het algemeen en voor wandelaars en fietsers in het bijzonder.

In het gedeelte grenzend aan de kerk willen we de Vest weer in haar oude glorie herstellen en middels een passend waterornament accentueren. Tegelijkertijd wordt het tuingedeelte opnieuw aangelegd. De bedoeling is dat dit deel van het plein, niet alleen fraaier, maar ook opvallender in beeld komt. De Vest is door de eeuwen heen beeld bepalend geweest in het dorp. Niet alleen als afvoer van overtollig regenwater. Het was ook een drinkplaats voor de thuiskomende schaapskudde en opslag van bluswater, mocht het soms weer fout gaan met kerk of pastorie. Klik hier  om  plan te bekijken

 

Wat betreft de plaats van de voormalige kerk:

Tot nu wordt deze plek een beetje cynisch 'het park' genoemd.

Wij vinden het een uitdaging om deze plek daadwerkelijk een parkachtig aanzien te geven.

Vanzelfsprekend is daarbij de plaats waar de kerk heeft gestaan het belangrijkste aandachtspunt.

Vanaf het Minuutplan (kadasterkaart van 1832) weten we de exacte plaats. Hoe de kerk er precies heeft uitgezien, weten we, omdat in 1825 pastoor J. Verspeek zijn neef Verhees opdracht heeft gegeven 'zijn' kerk ook op te nemen in zijn boek. (zie de 'Klapper'.)

Als werkgroep willen we de fundamentcontouren van de voormalige kerk op de exacte plaats situeren en tegelijkertijd deze contouren een (beetje) het aanzien van een ru´ne geven. De omliggende ruimte moet het aanzicht krijgen van een z.g. bosplantsoen.

Uit archeologisch onderzoek in de jaren 1980 is gebleken dat op de plaats van de huidige jeux des boules-baan al vroeg-middeleeuwse bebouwing heeft gestaan. Het 'park' en de directe omgeving markeren dus een belangrijke plaats in de ontstaansgeschiedenis van ons Hulsel. Klik hier  om  plan te bekijken

 

Met het plaatsen van informatieborden, ontworpen door lokale kunstenaars, gaan we de bovengenoemde cultuur-historische waarden  ter plekke onder de aandacht brengen.

 

Door onze nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van ons dorp ontdekken we dat ook in Hulsel niets 'per ongeluk' is ontstaan en/of gebouwd. We hopen dat we door het in beeld brengen van een paar, weliswaar belangrijke, stukjes van die geschiedenis, iedereen en zeker ook de jeugd een beetje nieuwsgierig kunnen maken naar het verleden.

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente