Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Werkgroep Verkeersveiligheid

 

Samenstelling werkgroep Verkeersveiligheid:

 

Frans Peters, Joris Colsen, Theo Maas en Maarten Bredero

 

Doelstelling.

 

Verbeteren verkeersafwikkeling en veiligheid in bebouwde kom en buitengebied van Hulsel.

 

Achtergrond

 

Deze werkgroep vond haar oorsprong in de dorpsschool en heeft zich later aangesloten bij Leefbaar Hulsel. De afgelopen jaren is op initiatief van de werkgroep Verkeer en Veiligheid onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie in Hulsel. Uit de verkeersstudies is gebleken dat de snelheidsnormen op de meeste wegen worden overschreden. Er is veel doorgaand verkeer waaronder een grote hoeveelheid vrachtwagens. Wanneer in het buitengebied rondom Hulsel de aangevraagde vergunningen voor intensieve veehouderijbedrijven worden verleend,

betekent dit een enorme toename van de verkeersbelasting in de kern als het buitengebied. Deze ontwikkeling is niet meegenomen in de eerdere verkeersstudies en –plannen. De hieronder geplande activiteiten komen voort uit een schriftelijke inventarisatie door de werkgroep Verkeer en input tijdens de inspraakavonden rond het iDOP.

 

Omschrijving activiteiten volgens prioriteiten lijst:

 

1) Reconstructie Heikant en Kerkweg

 

Deze reconstructie stond al vanaf 2006 op de agenda van de vorige werkgroep. Er is gekozen voor hergebruik van de gebakken klinkers in plaats van asfalt. De uitvoering is bijna gereed.

Het fietsgedeelte langs de versmalling bij de komgrens is krap en de werkgroep vraagt of het aangepast kan worden. Hiervoor moet wel een boom gerooid worden. Gemeente gaat dit na.

De werkgroep heeft opmerkingen gemaakt over de ongelijkheid over de hele lengte van het traject  na de reconstructie. De aannemer heeft zwaarder trilmateriaal ingezet om de ongelijkheden te verminderen. Nog zwaarder trillen is technisch echter niet mogelijk. De werkgroep is nog niet tevreden, maar accepteert dat het niet nog meer verbeterd kan worden.

 

2) Fietspad Papenakkers - Kruisdijk

 

Project is aanbesteed. Gemeente gaat verder met procedurele afwikkeling. Verwachting

uitvoering september 2012.

 

3) Verhoogd plateau Vooreind  op kruising tussen Boerenbond en  Reuselsedijk.

 

Verhoogd kruisingvlak aan te brengen ter hoogte van Vooreind 10a ( zijweg)

 

4) Verduidelijking bebording 30 km/uur zone Bladelsedijk, Molendijk en De Hoef.

 

Gemeente werkt het onderwerp en kosten verder uit.

 

 5)  Markering oversteekplaats fietspad bij aansluiting Willibrordlaan – Bladelsedijk

 

Er is bebording geplaatst voor de fietsers. Werkgroep verwacht dat dit voldoende is.

 

6) Voetpad Willibrordlaan  rigoureus renoveren, d.w.z. sommige delen helemaal uit

 

Acceptabele oplossing vergt de nodige tijd. Mogelijkheden bekijken of tevens verbreding mogelijk is. Gemeente werkt het ontwerp en kosten verder uit.

 

7) Verhoogd plateau op De Hoef

 

In plaats van een drempel wordt voorgesteld om een versmalling met verhoging bij de komgrens aan te brengen.

 

8) Grasbetontegels in de bermen De Hoef

 

Het betreft het gedeelte vanaf Willibrordlaan tot Steenoven, eventueel aan 1 kant.

 

 

Bijdrage van het project aan de leefbaarheid van Hulsel

 

Een aanpassing van de infrastructuur in de toekomst is noodzakelijk om goed te kunnen reageren op de eventuele veranderingen veroorzaakt door de realisatie van aantal grote intensieve veehouderijbedrijven rondom de dorpskom van Hulsel. Hier moet dan ook tijdig onderzoek naar gedaan worden.

De bovengenoemde verkeersmaatregelen ontmoedigen op korte termijn de toestroom van doorgaand vracht- sluipverkeer en werken remmend op de rijsnelheid in het buitengebied en de kern. Dit zorgt voor een afname van de overlast en zal bijdragen aan een verbetering  van de leefbaarheid. Een logische en goed onderhouden voetpadenstructuur bevordert de leefbaarheid en zorgt dat het karakter van het dorp behouden blijft.

 

 

 

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente