Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Werkgroep Wonen

 

Samenstelling van de Werkgroep Wonen 1-1-2012:

Gerrit van der Heijden, Jos van Rooij, Jos van der Heijden, Johan van der Heijden, Peter van Limpt.

 

Doelstelling Werkgroep Wonen:

Bevorderen woningbouw voor de gemeenschap Hulsel waarbij de intentie is het aanbod zoveel mogelijk af te laten stemmen op woningbehoefte.

 

Algemeen:

Naast de inmiddels lopende en afgeronde bouwprojecten is natuurlijk continu´teit van de woningbouw in Hulsel op langere termijn van het grootste belang om leefbaarheid intact te houden.

In het IDOP is ondermeer de verplaatsing van een gedeelte van het sportpark opgenomen waarmee medio 2012 wordt gestart.

Dit biedt de mogelijkheid om op termijn een vervolg te kunnen geven aan bestemmingsplan Kerkekkers, het invullen hiervan is mede afhankelijk van de verkoop van huidige kavels.

Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de huidige stand van zaken, daarnaast is in de bijlage een situatieschets opgenomen rond de verplaatsing van het sportpark.(klik hier voor schets)

 

 

Ontwikkeling woningbouw Hulsel stand van zaken per 01-01-2012:

                       

Woningbouw Kerkekkers

Kerkekkers bestaat uit 2 fases, namelijk Kerkekkers I en Kerkekkers II.

Kerkekkers I is weer onderverdeeld in 2 fases

Kerkekkers I fase 1, 15 woningen, deze zijn gerealiseerd

Kerkekkers I fase 2, 12 woningen, hiervan zijn inmiddels 4 kavels verkocht, ook na een 2e inschrijving staan er dus nog kavels open.

 

Kerkekkers II (Woningbouw Sportpark)

Op termijn woningbouw mogelijk, waarbij ook een aantal BIO woningen worden ge´ntegreerd.

 

Woningbouw inbreiding Kerkweg

De inbreidingslocatie Kerkweg bestaat uit 15 woningen. Dit zijn 4 ÚÚngezinswoningen,

4 seniorenwoningen en 7 starterswoningen.

Hiervan zijn inmiddels 12 woningen verkocht. Op dit moment staat nog 3 seniorenwoningen te koop en/of te huur.

 

Woningbouw inbreiding Willibrordlaan

De inbreidingslocatie Willibrordlaan bestaat uit 4 vrije sector kavels. Hiervan zijn er inmiddels 2 verkocht.

 

Woningbouw uitbreiding Willibrordlaan

Op dit moment nog een 3-tal kavels te koop.

 

Ruimte voor Ruimte

Dit betreft 2 ruimte voor ruimte kavels, deze staan nog steeds te koop.

 

 

In zijn totaliteit nu dus (naast particuliere verkoop) plm 20 tal bouwkavels en woningen voor verschillende doelgroepen beschikbaar.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente