Gemeentenieuws

 

HEEFT U HET BELEVINGSONDERZOEK AL INGEVULD?

 

Eind mei hebben alle huishoudens een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een vragenlijst over de leefomgeving in Reusel-De Mierden. Hartelijk dank als u de vragenlijst al heeft ingevuld. Bent u daar nog niet aan toegekomen? Het kan nog steeds! We nodigen u van harte uit om de vragenlijst in te vullen en uw ervaringen met ons te delen.

 

Waarom vinden wij het belangrijk dat u deelneemt aan het onderzoek?

We gebruiken de resultaten van het onderzoek om beleid op het gebied van de dierhouderij en de ontwikkeling van het buitengebied verder vorm te geven. In de gemeente Reusel-De Mierden wordt op verschillende vlakken gewerkt aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar. Om te komen tot een oplossing in het belang van alle partijen is het ook belangrijk om te weten hoe u uw leefomgeving beleeft. Het vinden van een goede balans is immers meer dan harde wetenschap van feiten en cijfers. Het gaat ook over het ‘samen doen’ en ‘samen besluiten’ wat een prettig woon-, werk en leefklimaat is.

 

De resultaten van het onderzoek komen in het najaar beschikbaar en koppelen we dan aan u terug.

 

U kunt de vragenlijst invullen tot 15 juli 2017. Onder de deelnemers verloten we een ballonvaart over Reusel-De Mierden. Zo kunt u ons buitengebied van bovenaf bekijken. Meer informatie over de toekomst van de dierhouderij en het buitengebied vindt u op www.reuseldemierden.nl. Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Marit van Dooren via m.vandooren@reuseldemierden.nl of 0497- 650 650. 

 

 

 

 

 

DOET U MEE AAN HET BELEVINGSONDERZOEK?


Het buitengebied is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en
gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. Het buitengebied is ook van oudsher het gebied waar de agrarische sector een plek heeft. Na het uitbreken van de varkenspest, zo’n 20 jaar geleden, is er in Brabant een maatschappelijke discussie ontstaan over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij(*). Vraagstukken over gezondheid van mens en dier zijn onderwerp van gesprek. Maar ook de toekomst van de sector als totaal en de individuele dierhouderijbedrijven, wordt herzien.


Belevingsonderzoek


In de gemeente Reusel-De Mierden wordt op verschillende vlakken gewerkt aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar. Om te komen tot een oplossing in het belang van alle partijen is het ook belangrijk om te weten hoe u uw leefomgeving beleeft. Het vinden van een goede balans is immers meer dan harde wetenschap van feiten en cijfers. Het gaat ook over het ‘samen doen’ en ‘samen besluiten’ wat een prettig woon-, werk en leefklimaat is. Daarom ontvangt ieder huishouden binnenkort een vragenlijst.
Hierin staan vragen over uw ervaringen met bijvoorbeeld gezondheid, geur- en geluidsoverlast in relatie tot o.a. de intensieve dierhouderij. Dit onderzoek wordt op verzoek van de gemeenteraad uitgevoerd door de GGD en ontvangt u in uw brievenbus in de week van 29 mei.


Werkgroep Beleving & communicatie


De werkgroep Beleving & communicatie heeft meegedacht over de opzet van de vragenlijst. De resultaten van het onderzoek koppelen we dit najaar aan u terug. Ook dan is de werkgroep weer betrokken om te bekijken hoe we de resultaten verder brengen. De werkgroep wordt gevormd door inwoners, agrarische ondernemers, dierenarts, urgentieteam Provincie Noord-Brabant en gemeente.
Doet u mee aan het belevingsonderzoek? Burgemeester Jetty Eugster nodigt u van harte uit om deel te nemen en uw ervaringen te delen. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 22 juni. Meer informatie over de toekomst van de dierhouderij en het buitengebied vindt u op www.reuseldemierden.nl


(*) met dierhouderij, voorheen ook wel veehouderij genoemd, worden agrarische bedrijven bedoeld die dieren houden voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont.

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 2017

WAT KIES JIJ?  

 

Zoals overal onder de grote rivieren vieren mensen in Bergeijk, Bladel, Eersel  en Reusel-De Mierden graag carnaval. Daar horen dansen, lol maken, een origineel carnavalspak, feestmuziek en prachtige praalwagens bij. Maar ook eten, (in)drinken en roken. Zolang je daar bewust mee omgaat is er niks aan de hand, maar hoe bewust zijn jongeren in onze gemeenten hiermee bezig?

 

De gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk starten met de campagne “WAT KIES JIJ?”. De campagne wordt samen met GGD Brabant-Zuidoost, CJGplus, Politie en Novadic-Kentron georganiseerd.

 

Met de campagne “WAT KIES JIJ?” willen we inwoners op een ludieke manier bewust maken van de keuzes die zij maken voor en tijdens carnaval, maar uiteraard ook op andere momenten in het jaar. Voorbeelden hiervan zijn: Wat eet je tijdens carnaval? Rook je wel of niet? Draag je gehoorbescherming? Neem je deel aan het verkeer met alcohol op? Heb je veilige seks of niet? En drink je wel of geen alcohol onder de 18 jaar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoptober: samen 28 dagen niet roken

 Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel Nederland zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van stoppers onderling, hebben de afgelopen twee jaar 120.000 mensen meegedaan aan Stoptober. Wil jij ook stoppen? Schrijf je dan nu in op /span> www.stoptober.nl!

 Samen stoppen, samen sterk
Stoppen met roken doe je niet alleen, maar met elkaar: dat is het geheim van Stoptober. Er is altijd iemand bereid om te helpen. De steun van Stoptober bestaat onder meer uit de gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips en advies geeft. Daarnaast delen deelnemers lief en leed met elkaar op de Facebookpagina StoptoberNL. Ook bekende Nederlanders als Gijs Staverman en Gordon steunen de actie. En Wendy van Dijk gaat dit jaar zelf de uitdaging aan: “Graag wil ik andere rokers ondersteunen tijdens Stoptober zodat ze een rookvrij en dus gezonder leven kunnen leiden”.

Regionale steun
In onze regio steekt Wim Daniëls de deelnemers een hart onder de riem. Via social media moedigt hij deelnemers aan om de 28 dagen vol te houden.
Want wie eenmaal door die lastige eerste fase heen is, heeft daarna vijf keer meer kans om blijvend te stoppen! Daarnaast komt de Stoptober Camper ook naar onze regio: op 20 september staat hij bij het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. En op 27 september is de camper te vinden bij Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Stoptober voor bedrijven

Naast ondersteuning voor individuele deelnemers, heeft Stoptober, net als vorig jaar, een speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken bij hun medewerkers onder de aandacht willen brengen. Bedrijven kunnen op bedrijven.stoptober.nl promotiematerialen bestellen en aanvullende trainingen aanvragen.

 Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland en de Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober begon in Engeland. Ook daar is de campagne al jaren een succes.

Vignet Gezonde School voor De Klimop in Reusel-De Mierden


Openbare Basisschool De Klimop in Reusel-De Mierden heeft net voor de zomervakantie het vignet Gezonde School behaald. Zij ontving dit vignet zelfs voor twee thema’s, namelijk Voeding en Sport en bewegen. Het is de eerste school in Reusel-De Mierden die twee themacertificaten heeft behaald.

Bevorderen gezond leven
Directeur Astrid Morssinkhof is er trots op dat De Klimop een Gezonde School is: “Onze school heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Naast de ouders, kan ook de basisschool een belangrijke bijdrage leveren door op een positieve manier gezond eet- en beweeggedrag te stimuleren. Immers, kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school, waar ze ook eten, drinken, sporten en bewegen”.
Zo laat de Klimop zien dat er voldoende lessen bewegingsonderwijs worden gegeven: minimaal twee keer 45 minuten per week, door een bevoegde leerkracht die werkt volgens een vakwerkplan. De school organiseert minimaal een keer per jaar een sportdag voor alle kinderen, de inrichting van het schoolplein is beweegvriendelijk, en er is een naschools sportaanbod. Traktaties en lunchpakket zijn gezond en bij het overblijven wordt er water, thee , groentebouillon of halfvolle melk gedronken.

Vignet Gezonde School 
Het vignet Gezonde school is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Basisscholen kunnen voor diverse thema’s een vignet aanvragen, niet alleen voor Voeding, Bewegen en sport, maar bijvoorbeeld ook voor  Sociaal welbevinden en Relaties en seksualiteit. Sinds de start in 2011 zijn er in de regio Brabant-Zuidoost 30 basisscholen die het vignet Gezonde school hebben behaald. Daarnaast is het ook voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen mogelijk om een vignet aan te vragen.
De GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt scholen bij de aanvraag voor het vignet. Meer informatie: www.gezondeschool.nl

Persbericht

19 september 2016

Groot Gezondheidsonderzoek GGD

  

De GGD Brabant-Zuidoost start deze week met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van de inwoners in Zuidoost-Brabant. Ruim 50.000 inwoners van 19 jaar en ouder krijgen een brief thuis met een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, manier van leven, woonomgeving en zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van haar 21 gemeenten. De resultaten gebruiken de gemeenten voor hun beleid.

 

De mensen die een uitnodiging ontvangen zijn willekeurig gekozen uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alleen mensen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kunnen meedoen.

 

Wat wordt met de gegevens gedaan?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en zaken die daarmee samenhangen, zoals woonomgeving, zorg en voorzieningen. Deze gegevens gebruikt de gemeenten om via beleid en activiteiten de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo goed mogelijk mee te kunnen blijven doen aan de samenleving? Zijn er veranderingen vergeleken met eerdere onderzoeken? Komen er in Zuidoost-Brabant of in bepaalde gemeenten problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Of doen we het juist beter? De resultaten van het Gezondheidsonderzoek worden in 2017 bekend gemaakt.

 

Vergelijking met andere regio’s

Alle GGD’en in Nederland voeren dit najaar het Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor is het mogelijk de resultaten van Zuidoost-Brabant te vergelijking met andere regio’s. De GGD’en voeren het onderzoek uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijkinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Dorpsservicepunt

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente