Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Integraal Dorpsontwikkelingsplan IDOP

 

IDOP is een integraal dorpsontwikkelingsplan. Dat betekent dat de totale gemeenschap bij de opstelling daarvan betrokken is,  zowel in de vorm van verenigingen, instellingen, organisaties als van individuele personen. Een IDOP is een op de uitvoering gericht plan om de leefbaarheid in de kern Hulsel te verbeteren.

Dit plan is vervolgens door de gemeenteraad van Reusel-De Mierden positief ontvangen en dat betekent dat we verder konden gaan met de uitwerking van de plannen, die voorgesteld werden. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden in een zogenaamde Oplegger, waarin duidelijk wordt hoe de samenhang is tussen de verschillende projectvoorstellen, maar met name ook hoe de financiering geregeld is. Want de provinciale bijdrage daarin is van wezenlijk belang en gelukkig is deze na enige vertraging ook aan Hulsel toegekend. Bij brief van januari 2011 is dat allemaal officieel bevestigd, zodat we vanaf dat moment met de uitvoering konden starten. En daar zijn we nu dus volop mee bezig en de bedoeling is dat het grootste gedeelte eind van dit jaar gerealiseerd is. De provincie wil namelijk dat deze plannen in twee jaar worden uitgevoerd en verantwoord. Dus daar is nog volop werk aan de winkel in dit jaar.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente