Stichting Dorpsraad Hulsel

Herinnering: Doe mee aan Belevingsonderzoek Gemeente Reusel de Mierden. Dit wordt uitgevoerd in juni 2017

klik hier voor meer info

 

 

In Hulsel gebeurt het :

 

 Op 26 januari 2012 is de website gelanceerd in zijn eerste versie. Mocht u tips, adviezen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten. Mail ons naar info@dorpsraadhulsel.nl

 

 

Mei:

9 Avondwandelvierdaagse Stichting Dorpscomité

10 Avondwandelvierdaagse Stichting Dorpscomité

11 Avondwandelvierdaagse Stichting Dorpscomité

11 KBO, Zorg en Welzijn en Rode Kruis: THEMAMIDDAG

12 Avondwandelvierdaagse Stichting Dorpscomité

13 BV Torenzicht Beekse Bergen.

31 KPJ Oud papier ophalen Jan Ansmens - Rik Sparidaens

 

Juni:

4 Hulselse Garagesale

8 KBO, Zorg en Welzijn en Rode Kruis: THEMAMIDDAG

13 VHV Busreis

16 BV Torenzicht Jeu des boules.

24 ONA Summer Event ism Gilde St. Sebastiaan

25 ONA Summer Event ism Gilde St. Sebastiaan

28 KPJ Oud papier ophalen Teun Jansen - Luuk Sleddens

 

Juli:

1 Hulsels Kampioenschap Schieten Heilig Sacraments Gilde

9 KPJ zeskamp

14 KBO Picknick HoLaHu.

26 KPJ Oud papier ophalen Stef Rooijmans - Dorus Roest

 

Augustus:

30 KPJ Oud papier ophalen Gijs Klessens - Stijn Jansen

 

September:

9 BV Torenzicht Feestfietsdag

27 KPJ Oud papier ophalen Tom Roest - Koen Dielis

 

Oktober:

25 KPJ Oud papier ophalen Bart Person - Chiel v Stokkom

 

November:

19 Intocht Sinterklaas Stichting Dorpscomité

25 BV Torenzicht Winterwandeling.

 

30 KPJ Oud papier ophalen Renè Roest - Bram v.d. Heijden

 

 

December:

29 KPJ Oud papier ophalen Geert v. Stokkom - Tomas v. Gerwen

 

Januari:

5 KPJ Kamp

6 KPJ Kamp

7 KPJ Kamp

 

1e zaterdag van de maand Blauwe spullen doos 10.00 tot 12.30 uur Welkoop

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariële akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

 

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente