Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Logo-Loket-van-A-Z-SERVICEPUNT-Hulsel    Zorg en Welzijn Hulsel

Wie in een dorp woont, heeft veel mogelijkheden tot contact. In het bijzonder via verenigingen en clubs, de zogenaamde sociale netwerken. Deze netwerken zijn belangrijk voor het welzijn van alle inwoners.

De werkgroep Zorg en Welzijn is een voorbeeld van zo’n netwerk. Voor de leefbaarheid van Hulsel, nu en in de toekomst, is het van wezenlijk belang om (informatie over) de beschikbare zorg, welzijn en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Om dit mogelijk te maken is de werkgroep Zorg en Welzijn Hulsel opgericht.

 

Onze activiteiten bestaan momenteel uit:

Sluitend netwerk voor ondersteuning bij hartfalen  in Hulsel (AED).

Momenteel zijn er 4 AED’s geplaatst bij:

Welkoop Hulsel              Vooreind 16                      Achter in de hoek bij de winkelwagentjes.

’t Drieske                           Huisacker 3                        Rechts naast de ingang van het café.

Fam. Kolsters                   Willibrodlaan 45               Aan de rechter zijgevel van het huis.

Sportpark ’t Kantje         De Kanten 2                      Alleen bereikbaar als het sportpark is geopend.

 

Verder zijn wij aangemeld bij AED-allert en verzorgen wij de (herhalings-)cursussen voor de AED-ers.

 

 

NIEUW: Website voor hulpvraag en/of aanbod:

 

Samen met de werkgroepen Zorg en Welzijn van Hooge Mierde, Lage mierde en Reusel hebben we een website opgezet:  http://www.vanenvoorelkaar

 

Het doel van deze website is om inwoners met een hulpvraag of aanbod op een eenvoudige en veilige manier  met elkaar te verbinden. Wij hopen dat deze website een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid en een brug kan slaan tussen alle inwoners die hulp bieden, zoeken en vragen.

 

In enkele stappen kan iedere inwoner van de gemeente Reusel-De Mierden direct met mensen uit een van de kernen in contact komen via onze website.

 

Het verbeteren van de zorg, welzijn en dienstverlening in Hulsel.

We willen alle inwoners informeren over “het proces van anders denken”. Verder de inwoners ondersteunen/begeleiden bij het zoeken naar antwoorden op allerlei welzijns- en/of zorgvragen.

Rolstoel en rollator uitleen.

De werkgroep is in het bezit van 2 (inklapbare) rolstoelen en 2 rollators. Inwoners van Hulsel kunnen een rolstoel of rollator, tegen een kleine vergoeding. lenen.

Voor meer informatie en tarieven kan men contact opnemen met zorgenwelzijnhulsel@gmail.com.

 

Het mede ontwikkelen van een adequaat zorgsysteem.

Ons doel is een hechte samenwerking met de lokale verenigingen zodat er een sluitend aanbod voor Hulsel is.

Wij onderhouden contact met diverse lokale organisaties, o.a. met de KBO, VHV, Zonnebloem en Rode Kruis.Verder werken we samen met de andere werkgroepen Zorg en Welzijn van de andere kernen binnen onze gemeente.

 

Onze toekomstdroom is

Het Drieske:

Een Ster van een huiskamer, de Schakel tot ontmoeten en Keihard nodig om welzijn, zorg en dienstverlening binnen Hulsel te waarborgen.

 

 De werkgroep Zorg en Welzijn, Hulsel is te bereiken via zorgenwelzijnhulsel@gmail.com

 

 

Even voorstellen van de vrijwilligers:

 

Ik ben Helma Perrij-van Riel  en woon sinds 1991 in Hulsel.

Vanaf  januari 2011 ben ik lid van de werkgroep Zorg en Welzijn Hulsel.

Binnen de werkgroep ben ik secretaris en de contactpersoon voor de dorpsraad. De reden dat ik aan de werkgroep Zorg en Welzijn deel neem is dat ik mij sterk wil maken voor leefbaarheid en welzijn in ons dorp voor iedereen.

Ik vind het belangrijk dat er een gezonde leef- en woonomgeving is zodat jong en oud zich prettig en veilig voelt in Hulsel.

 

Ik ben Carolien Maas, geboren en getogen Hulselnaar, ik neem vanaf het begin deel aan de werkgroep Zorg en Welzijn. Ik ben in de werkgroep het aanspreekpunt naar de gemeente toe. Vanuit mijn werk als thuisbegeleider bij Zuidzorg, ben ik bekend met de regelgeving rondom de zorg en wil ik zo samen met de andere werkgroepleden mijn steentje bijdrage om de leefbaarheid in Hulsel te waarborgen. Zodat het goed wonen blijft in ons mooie dorp Hulsel.

 

 

Ik ben An Poppeliers-van der Heijden en sinds januari 2011 lid van de werkgroep zorg en welzijn. Binnen de werkgroep ben ik contactpersoon voor de verenigingen in Hulsel. Ook ben ik reservevrijwilliger bij het Servicepunt.

 Als geboren en getogen Hulselnaar, gaat het wel en wee van Hulsel me erg aan het hart.

Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg, en ook op maatschappelijk vlak liggen mijn interesses daar. Als lid van de werkgroep wil ik me op deze manier dan ook graag inzetten om de leefbaarheid in ons dorp te behouden, voor jong en oud.

 

 

Ik ben Jeanne Boemaars-Smeekens en ik ben vanaf de start van de pilot in Hulsel betrokken bij de werkgroep Voorzieningen, die overgegaan is in de werkgroep zorg en welzijn Hulsel.

Ik voel me daar zeer bij betrokken en vind het een uitdaging om voor Hulsel zelf een ontmoetingspunt te creëren, waarin de inwoners zich prettig voelen. Mijn speciale taak binnen de werkgroep is contactpersoon voor de mantelzorg en de vrijwilligers van het servicepunt. Ik hoop dat het ons lukt om dat in Hulsel te realiseren en nodig eenieder uit straks gebruik te maken van dit ontmoetingspunt in ’t Drieske. Daarmee alleen kan dit project ook slagen.

 

Ik ben Ria (Riet) v. Bakel –v.d. Heijden .Ik ben sinds 2006 lid van de werkgroep Zorg en Welzijn Hulsel wat voorheen werkgroep voorzieningen was. Destijds heb ik mij opgegeven voor de werkgroep om dat ik het belangrijk vind dat alle voorzieningen die er zijn in Hulsel te behouden en /of uit te breiden.

Samen met Agnes Thuij zijn wij de contact personen voor de AED-apparaten.

 

 

 

 

 

 

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente